Prevent FE – Scheemda

Zorggebouw Ringweg Drachten

Zorggebouw Ringweg Drachten

In een voormalige praktijkschool is door een particuliere ontwikkelaar een wooncomplex met 39 appartementen gerealiseerd. Het gebouw wordt gebruikt door een zorginstelling die er begeleid wonen aanbiedt. Het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie, die niet is voorzien van een watertank en sprinklerpomp, omdat de drinkwaterleiding voldoende druk en capaciteit biedt. Het systeem is uitgevoerd met kunststof leidingwerk. Door de aanwezigheid van het sprinklersysteem kan worden afgezien van zelfsluitende deuren, brandwerende draagconstructie en brandwerende scheidingen tussen de appartementen. Omdat brand beperkt blijft tot het voorwerp van ontstaan is een totale ontruiming niet direct nodig.

Op grond van artikel 7.11a van het bouwbesluit moeten in dit gebouw voldoende personen zijn aangewezen om een ontruiming voldoende snel te laten verlopen. De sprinklerinstallatie beperkt de ontwikkeling van brand en de verspreiding van rook, volgens de criteria uit de internationale standaard UL1626. Mensen kunnen in deze ruimte bij brand nog geruime tijd overleven, en ontruiming kan worden beperkt tot de ruimte waar de brand is ontstaan. Daardoor kan het aantal opgeleide personeelsleden / BHV’ers beperkt worden.