Prevent FE – Scheemda

Installatie ontwerp voor MSP Onions en Martinez Chocolade

MSP Onions en Martinez Chocolade

Voor onder meer MSP Onions en Martinez Chocolade hebben we voor grootschalige nieuwbouw de brandveiligheidsconcepten ontwikkeld en het basisontwerp voor de sprinklerinstallatie opgesteld. Verder hebben we de technische aanbesteding van deze systemen uitgevoerd. Zwaartepunt bij het ontwerp is TOC (Total Cost of Ownership): hoe kunnen de kosten voor aanleg, onderhoud, testen en inspectie op de lange termijn worden geoptimaliseerd.