Prevent FE – Scheemda

Projecten

Zorggebouw Ringweg Drachten

In een voormalige praktijkschool is door een particuliere ontwikkelaar een wooncomplex met 39 appartementen gerealiseerd. Het gebouw wordt gebruikt door een zorginstelling die er begeleid wonen aanbiedt. Het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie, die niet is voorzien van een watertank en sprinklerpomp, omdat de drinkwaterleiding voldoende druk en capaciteit biedt. Het systeem is uitgevoerd met kunststof leidingwerk.

Inspectie en analyse

Voor enkele gebouwen werken we aan een technische update van het bestaande sprinklersysteem. De oudste leidingen en componenten hebben een leeftijd van meer dan 50 jaar, de systemen zijn ontworpen volgens oude normen (FOC en VAS).
Op basis van inspectie en re-engineering wordt de beveiliging aangepast aan de hedendaagse normen en inzichten. Middels hydraulische berekeningen wordt de toepassing van andere sprinklertypen op de bestaande leidingnetten onderbouwd.

Installatie ontwerp

Voor onder meer MSP Onions en Martinez Chocolade hebben we voor grootschalige nieuwbouw de brandveiligheidsconcepten ontwikkeld en het basisontwerp voor de sprinklerinstallatie opgesteld. Verder hebben we de technische aanbesteding van deze systemen uitgevoerd. Zwaartepunt bij het ontwerp is TOC (Total Cost of Ownership): hoe kun je de kosten voor aanleg, onderhoud, testen en inspectie op de lange termijn optimaliseren.

Woningsprinkler

Voor een nieuwbouw woning hebben wij een woningsprinklerinstallatie ontworpen en gerealiseerd in samenwerking met Prevent IVG en Viking EMEA.

schoneveld-breeding

Brandveiligheidsconcepten

Voor het ontwerp van nieuwe gebouwen of aanpassing van bestaande gebouwen ontwikkelen wij brandveiligheidsconcepten, die moeten leiden tot gebouwen die bruikbaar zijn en voldoen aan de brandveiligheidseisen van de stakeholders. Wij zoeken en vinden oplossingen om niet alledaags gebruik te realiseren.
Wij hebben voor de nieuwbouw van Schoneveld Breeding in Wilp op basis van Fire Safety Engineering het veilig vluchten en de mogelijkheden voor brandweerinzet ontwikkeld en de benodigde voorzieningen ontworpen. Verder hebben we het basisontwerp gemaakt voor een automatisch brandmeldsysteem gebaseerd op thermische detectie.